Ředitelka:   +420 739 097 626

Organizace školního dne

Školní družina je otevřena ráno od 6.30 do 7.40 a následně odpoledne od 11.40 do 17.00. Žáci z Jenštejna a Podolanky přijíždějí autobusovou linkou 671, která zastavuje přímo u školy na zastávce Školní náměstí v Přezleticích.

Standardní výuka začíná od 8:00 a probíhá až do odpoledních hodin podle rozvrhů jednotlivých tříd.

Na oběd chodí žáci po skončení výuky v doprovodu vyučujících.


Z historie školy

Svazková škola Panská pole byla založena v roce 2017. Do té doby děti z obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn navštěvovaly nejvíce vinořskou základní školu. Vzhledem k ukončení smlouvy o spádovosti s Vinoří již nebylo možné děti do školy umístit a vznikla akutní nutnost zajistit našim dětem základní vzdělání.V roce 2015 se sešli starostové obcí Přezletice, Jenštejn a Podolanka a začali plánovat výstavbu zcela nové a moderní školy. Do doby než bude vystavena budova školy, bylo rozhodnuto o prozatimní výuce v pronajatých prostorách.

První ročník výuky ve svazkové škole začal ve školním roce 2017/2018 v budově pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. V tomto roce navštěvovalo první třídu 18 žáků. Ve následujících školních ročnících 2018/2019, 2019/2020 se na pedagogické fakultě otevřely další 2 ročníky. Pro všechny byla zajištěna i školní družina.

Od školního roku 2020/2021se škola přesunula a následně až do konce školního roku 2022/2023 fungovala v prostorách vily Melicharka v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a ve školním roce 2022/2023 zároveň také v prostorách základní školy v Zelenči. Melicharka byla krásná historická vila z přelomu 19. a 20. století původně sloužicí výrobnímu podniku secích strojů Františka Melichara v Brandýse nad Labem. Ale tou dobou již pilně probíhala výstavba naši nové školní budovy v Přezleticích.

Počítaje slavnostním otevřením 4. září 2023 škola již pod novým názvem Svazková základní škola Panská pole funguje ve vlastních moderních prostorách v Přezleticích. Nová budova nám nabízí moderní prostředí pro výuku prvního i druhého stupně základní školy, učebny pro odbornou výuku, dvě tělocvičny, vlastní jídelnu.


Zřizovatel

Svazková základní škola Panská pole je zřízena dobrovolným svazkem obcí Jenštejn, Podolanka a Přezletice. Přijímá k základnímu vzdělávání žáky z těchto tří zřizovatelských obcí.

Název zřizovatele: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí

IČO: 03934586

Sídlo: Veleňská 48, 25073 Přezletice

Předseda svazku: Jan Macourek

Prázdniny

Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024