Ředitelka:   +420 739 097 626

Výstava Národního muzea - Archa Noemova (24. 10. 2018)

Na této akci jsme se vydali po stopách biblického plavidla, které mělo zachránit při potopě světa pár od každého zvířecího druhu.

Ráno nás autobus nejprve dovezl k metru. Děti si vyzkoušly nejen různé způsoby cestování, ale hlavně ohleduplné chování v prostředcích městské hromadné dopravy.

Expozice Noemova archa se nacházela v Nové budově Národního muzea. Děti se chovaly pěkně, všimla si toho i paní šatnářka, která je pochválila za vzorné chování. Spolu s naší průvodkyní jsme procházeli jednotlivé prostory, kde jsme se dozvěděli informace o vystavovaných skupinách zvířat. Děti se zájmem poslouchaly a sledovaly jednotlivá zvářata, která většinou znají z knih nebo zoo.

Zajímavá byla místnost s videoprojekcí o krajinách různých biotopů a o zástupcích z živočisné a rostlinné říše.

Dětem se líbila herna, kde si mohly zahrát počítačové hry s tematikou přírody nebo prozkoumat různé hádanky a hračky s interaktivními prvky.

I návrat zpět do Brandýsa jsme zvládli a provní pokus o cestování věřejnou dopravou se zdařil.

výstava Archa Neomova v Národním muzeu

výstava Archa Neomova v Národním muzeu

Prázdniny

Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024