Fungování školy

Svazková škola Panská pole, základní škola je školou zřizovanou dobrovolným svazkem obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn.

Přijímá k základnímu vzdělávání žáky z těchto tří zřizovatelských obcí.


Organizace školního dne

Ranní družina je otevřena od 7:30 do příchodu ostatních dětí. Většina žáků přijíždí školní linkou 671 na zastávku U soudu v Brandýse nad Labem. Zde jsou žáci vyzvednuti pedagogickým pracovníkem a převedeni do školy, abychom zajistili bezpečný přechod do školy.

Dopolední výuka probíhá od 8:00 do 11:00, kdy přerušujeme výuku a odcházíme s dětmi na oběd do školní jídelny FZŠ Palachova, kde máme zajištěno stravování žáků. Dále výuka pokračuje do 13:00 hodin 4. a 5. vyučovací hodinou.

Odpolední družina je od 12:15 – 17:00 hod. Náplní družiny je mimo jiné čtenářský klub, výtvarné aktivity, pohyb venku při dobrém počasí.

První odjezd linky 671 do zřizovatelských obcí je v současné době ve 13:15 hod. Druhý odjezd je v 16:00 hod. Žáky vždy k autobusu odvádí pracovník školy.


Kroužky

V současné době probíhají tyto kroužky:

  • Sportovní hry
  • Výtvarný kroužek
  • Filmová animace S Hankou Hořákovou
  • Angličtina s Lucií Hardy

Zřizovatel

Název: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí

IČO: 03934586

Sídlo svazku: Veleňská 48, 25073 Přezletice

Předseda svazku: Jan Macourek