O naší škole

Svazková škola Panská pole byla založena v roce 2017. Do té doby děti z obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn navštěvovaly nejvíce vinořskou základní školu. Vzhledem k ukončení smlouvy o spádovosti s Vinoří již nebylo možné děti do školy umístit a vznikla akutní nutnost zajistit našimdětem základní vzdělání.

V roce 2015 se sešli starostové obcí Přezletice, Jenštejn a Podolanka a začali plánovat výstavbu zcela nové a moderní školy. Do doby než bude vystavena budova školy, bylo rozhodnuto o prozatimní výuce v pronajatých prostorách. První ročník výuky ve svazkové škole začal ve školním roce 2017/2018 v budově pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. V tomto roce navštěvovalo první třídu 18 žáků. Ve následujících školních rocích 2018/2019, 2019/2020 se na pedagogické fakultě otevřely další 2 ročníky. Pro všechny byla zajištěna i školní družina.

V současné době (od školního roku 2020/2021) se škola přestěhovala do nových prostor ve vile Melicharka v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Je to krásná, historická vila z přelomu 19. a 20. století. Již dříve byla využívána jako škola. Naposledy v ní sídlila Střední integrovaná škola. V budově proběhla rekonstrukce osvětlení a úprava zvukových podmínek ve třídách, oprava hygienických místností. Pro školní rok 2020/2021 jsou připraveny 4 kmenové třídy a 3 místnosti pro družinu nebo kroužky.

Fungování školy

Svazková škola Panská pole, základní škola je školou zřizovanou dobrovolným svazkem obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn.

Přijímá k základnímu vzdělávání žáky z těchto tří zřizovatelských obcí.


Organizace školního dne

Ranní družina je otevřena od 7:30 do příchodu ostatních dětí. Většina žáků přijíždí školní autobusovou linkou 671 z Jenštejna a Přezletic na zastávku Tyršova v Brandýse nad Labem. Zde jsou žáci vyzvednuti pedagogickým pracovníkem a převedeni do školy, abychom zajistili bezpečný přechod do školy.

Dopolední výuka probíhá od 8:00 do 11:00, kdy přerušujeme výuku a odcházíme s dětmi na oběd do školní jídelny FZŠ Palachova, kde máme zajištěno stravování žáků. Dále výuka pokračuje do 13:00 hodin 4. a 5. vyučovací hodinou.

Odpolední družina je od 12:15 – 17:00 hod. Náplní družiny je mimo jiné čtenářský klub, výtvarné aktivity, pohyb venku při dobrém počasí.

První odjezd linky 671 do zřizovatelských obcí je v současné době ve 13:15 hod. Druhý odjezd je v 16:00 hod. Žáky vždy k autobusu odvádí pracovník školy.


Kroužky

V současné době probíhají tyto kroužky:

  • Sportovní hry
  • Výtvarný kroužek
  • Filmová animace S Hankou Hořákovou
  • Angličtina s Lucií Hardy

Zřizovatel

Název: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí

IČO: 03934586

Sídlo svazku: Veleňská 48, 25073 Přezletice

Předseda svazku: Jan Macourek

Stavba školy

Od slavnostního poklepání základního kamene školy proběhly tři měsíce a začínají být vidět první výsledky.

 

Číst dál...

Prázdniny

Velikonoční prázdniny
06. duben 2023
Letní prázdniny
01. červenec 2023 - 03. září 2023