Ředitelka:   +420 739 097 626

Stav stavby budovy svazkové školy (září 2021)

Od slavnostního poklepání základního kamene školy proběhly tři měsíce a začínají být vidět první výsledky.

 

Přezletice se nacházejí v území bohatém na archeologické nálezy, takže jsme byli poměrně napjati, zda nedojde k nálezu a stavba se nezastaví. Po skrývce ornice, která se momentálně odváží, se ukazuje, že v místě stavby žádné nálezy nejsou a nenašly se ani v hlubších výkopech - to je dobrá zpráva.

Příjezd na staveniště je veden mimo obec vybudovanou staveništní komunikací, takže se mnohým může zdát, že se nic moc neděje, ale opak je pravdou. Momentálně je kompletně vybetonována obrovská retenční nádrž, která slouží k zachytávání dešťových vod, ale také vod takzvaně šedých, které pocházejí ze sprch a umyvadel. Tyto budou po přečištění vráceny zpět do objektu a budou sloužit jako užitková voda například na splachování toalet.

Stavba je vzhledem ke své velikosti a geologickému podloží umístěna na vrtaných betonovaných pilotech. Vrtací souprava hloubí jednu díru za druhou a betonářský mix zalévá otvory s armaturou. V listopadu dojde k vybudování základů a ke konci roku 2021 se začne stavba zvedat ze země. Všichni, kteří se na hotový výsledek těšíme, si přejeme co nejmírnější a nejkratší zimu, aby nemuselo docházet k technologickým přestávkám.

Mnozí jste zaznamenali informaci o potřebě stavbu zlevnit vzhledem k nižší dotaci o přibližně 28 milionům korun oproti vysoutěžené ceně. K danému problému se všechny strany postavily čelem a vstřícně. Potřebné úspory jsme našli a v přípravě je potřebný dodatek smlouvy o dílo. Za pořádný kus práce při každotýdenních společných jednáních děkuji zhotoviteli stavby sdružení Subterra, Aübeck, Pohl, dále architektovi Starčevičovi a v neposlední řadě stavebnímu dozoru firmě Archconstruct.

V nejbližším období nás čeká vypsání soutěže na dodavatele interiéru školy, kde předpokládáme výběr dodavatele na počátku příštího roku.

Celá škola se staví v rámci jedné etapy a zprovozněna bude v září 2023

Jan Macourek
(předseda svazku)

 

Prázdniny

Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024