Pokyny a režim fungování

Provoz školní družiny:
07.00 - 08.00 hod.
10.45-11.40 hod. (doprovod na oběd)
12.25-17.00 hod.

Oddělení ŠD

  • oddělení 1.A - vychovatelka Jana Skalníková
  • oddělení 2.A - vychovatelka Monika Lichtenbergová
  • oddělení 3.A - vychovatelka Berenika Horynová
  • oddělení 4.A - vychovatelka Marcela Prášková
  • Děti ze 4.A, které budou odjíždět každý den po skončení vyučování autobusem ve 13.15 hod., případně budou odcházet samostatně, do družiny nepřihlašujte.

Vyzvedávání dětí

12.25-13.20 hod. (podle konce vyučování)
15.00-17.00 hod.

V době 13.20-15.00 hod. budou ve školní družině probíhat zájmové a rekreační činnosti (zájmové kroužky, pobyt venku mimo budovu školy). Děti je možné v této době vyzvednout pouze po předchozí domluvě.

Odjezdy autobusu

Aktuální jízdní řády a odjezdy autobusu najdete v článku Změny v jízdním řádu autobusové linky 671.

  • 13.15 hod.
  • 16.00 hod.

Kontakt na školní družinu

Používejte tel. č. 732 171 433. Veškeré informace o změnách v odjezdech dětí, případně jejich vyzvedávání, směřujte výhradně formou SMS zpráv na uvedené telefonní číslo.

Platba za školní družinu

Cena je stanovena na 300 Kč za měsíc, zkrácená družina 150 Kč za měsíc (dítě bude odjíždět každý den autobusem ve 13.15 hod.).

  • Platba za měsíce září až prosinec 1.200,-Kč, zkrácená družina 600,- Kč (uhradit do 20. 9. 2020).
  • Platba za měsíce leden-červen 1.800,-Kč, zkrácená družina 900,- Kč (uhradit do 20. 1. 2021)
  • Platby poukazujte na účet školy a uveďte, že se jedná o poplatek za školní družinu.

Je třeba, aby děti, které budou v odpolední družině, měly vhodné oblečení na převlečení (pobyt venku), svačinu a lahvičku na pití (plastovou, podepsanou nebo označenou). Dohlédněte, aby děti nenosily do školy drahé hračky, mohlo by dojít k jejich ztrátě nebo poškození.

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022