Ředitelka:   +420 739 097 626

Provoz školní družiny:

 • 6.30 - 7.40 (příchod dětí do ranní družiny do 7.30, vstup hlavním vchodem školy)
 • 11.40 - 17.00 (dle konce vyučování)

Oddělení školní družiny

 • 1. oddělení 1.A - vychovatelka Marcela Prášková
 • 2. oddělení 1.B - vychovatelka Jitka Hozmanová
 • 3. oddělení 1.C - vychovatelka Dana Bartošová
 • 4. oddělení 2.A + 3.A - vychovatelka Jana Skalníková
 • 5. oddělení 2.B + 3.B - vychovatelka Monika Lichtenbergová

Vyzvedávání dětí z družiny

 • 12.00 - 13.30 (dle konce vyučování)
 • 15.00 - 17.00

V době 13.30-15.00 budou ve školní družině probíhat zájmové a rekreační činnosti (zájmové kroužky, pobyt venku mimo budovu školy). Děti je možné v této době vyzvednout pouze po předchozí domluvě.

V případě vyzvedávání dětí v určené době rodiče dětí nebo osoby oprávněné k jejich vyzvedávání projdou brankou mezi skolou a školní jídelnou a kontaktují vychovatelku ŠD (u vchodu do družiny), která zajistí odchod dítěte z družiny. Dítě bude odcházet hlavním východem ze školy.

Odjezdy dětí ze školní družiny autobudosvou linkou 671

Děti zapsané ve školní družině mohou využít tyto spoje autobusové linky 671 (zastávka u školy: Přezletice, Panská pole):
 • 13.30
 • 15.40
Čas odjezdu uveďte v zápisovém lístku.

Aktuální jízdní řády a odjezdy autobusové linky 671 najdete v stránkách PID.

Kontakt na školní družinu

Telefon: +420 732 171 433

Veškeré informace o změnách v odjezdech dětí, případně jejich vyzvedávání, směřujte výhradně formou SMS zpráv na uvedené telefonní číslo (nejpozději do 11.00.

Platba za školní družinu

Cena je stanovena na 300 Kč za měsíc.
 1. platba za měsíce září až prosinec 1 200 Kč (uhraďte do 30. 9. 2023).
 2. Platba za měsíce leden-červen 1 800 Kč (uhraďte do 15. 1. 2024)

Platby budou probíhat prostřednictvím platebního systému KEO4. Rodiče dětí zapsaných do školní družiny obdrží informace o tomto platebním systému a přístupové údaje během měsíce září.


Je třeba, aby děti, které budou v odpolední družině, měly vhodné oblečení na převlečení (pobyt venku), svačinu a lahvičku na pití (plastovou, podepsanou nebo označenou). Dohlédněte, aby děti nenosily do školy drahé hračky, cennosti a větší finanční hotovost. Za případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených věcí neručíme.

Prázdniny

Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024