Vedení školy

Mgr. Monika Dragounová
 • ředitelka
 • Aprobace 1. stupeň a Speciální pedagogika učitelství, logopedie

První stupeň

Mgr. Zuzana Štočková
 • učitelka - 1. třída
 • Aprobace 1. stupeň

Mgr. Jana Chalupová
 • učitelka - 2. třída
 • Aprobace 1. stupeň

Marie Šamonilová
 • učitelka - 3. třída
 • Aprobace 1. stupeň, hudební výchova, speciální pedagogika

Berenika Horynová
 • asistentka pedagoga

Marcela Prášková
 • asistentka pedagoga

Školní družina

Monika Lichtenbergová
 • vychovatelka - 1. třída

Jana Skalníková
 • vedoucí vychovatelka
 • vychovatelka - 2. třída

Marcela Prášková
 • vychovatelka - 3. třída