Volby zástupců rodičů do školské rady

Každý žák dostane 14. 1. 2022 domů hlasovací lístek v neoznačené obálce pro volbu zástupců rodičů do školní rady školské rady pro období 01/2022 až 01/2025.

Prosíme o označení jednoho kandidáta. Pokud by na lístku bylo označeno kandidátů více, bude neplatný.

Anonymní hlasovací lístky budou vybírány do volební schránky od pondělí 17. 1. do čtvrtka 20.1., kdy bude odpoledne schránka otevřena za přítomnosti pedagogického sboru a zástupce z řad kandidátů do školské rady. Výsledky budou zveřejněny nejpozději v pátek 21. 1. 2022 na stránkách školy.

Kandidáti přihlášení do volby:

  • Tomáš Černý (5.A, 3.A)
  • Soňa Juráková (4.A, 2.A)
  • Irena Osvaldová (4.A, 2.A)

Představení jednotlivých kandidátů:

Tomáš Černý

Kandiduji do školské rady jako otec dvou dětí ve třetím a pátém ročníku. Mým záměrem je reprezentovat rodiče žáků, získávat a poskytovat informace o fungování školy a jejím směřování a tyto informace poskytovat rodičům. Ve školské radě již působím v aktuálním volebním období.

Mgr. Soňa Juráková

Velmi ráda se dlouhodoběji zapojím do pomoci s organizačními i jinými záležitostmi školy, jelikož mé děti již čtvrtým rokem navštěvují ZŠ Panská pole a další dítě ji bude navštěvovat v budoucnu. Během momentální rodičovské dovolené se částečně věnuji jazykovému vzdělávání dětí a dospělých, proto mám k učitelskému povolání poměrně blízko a chod a směřování ZŠ Panská pole mi rozhodně nejsou lhostejné. Věřím, že škola bude stejně jako dosud vzkvétat, a pokud budu moci být alespoň částečně u toho, bude mi velkým potěšením.

Irena Osvaldová

Ráda bych byla součástí toho, co se ve škole a kolem ní děje a mohla ovlivnit budoucnost našich žáků, školského prostředí a života ve škole.
Chtěla bych být prospěšná při tvorbě nových nápadů , jejich projednávání i případné realizaci.
Snad i osobně budu přínosem pro školu a školskou radu.
Jsem ochotna svůj volný čas věnovat něčemu, v co věřím a v čem vidím budoucnost svých dětí.
Nerada jen přihlížím věcem, které se dějí , ale ráda se do nich i zapojím.

Stavba školy

Od slavnostního poklepání základního kamene školy proběhly tři měsíce a začínají být vidět první výsledky.

 

Číst dál...

Prázdniny

Letní prázdniny
01. červenec 2023 - 03. září 2023