Obnovení prezenční výuky a preventivní testování žáků

Se změnou situace budeme v týdnech od 12. dubna fungovat následně. Výuka bude rotovat prezenčně a distančně, vždy společně 1. a 4. ročník a 2. a 3. ročník. (dvě třídy se učí prezenčně ve škole a další dvě třídy vzdáleně z domova online).

Lichý týden 12. 4. - 16. 4.

  • Prezenčně 2. a 3. ročník
  • Distančně (online) 1. a 4. ročník

Sudý týden 19. 4. - 23. 4.

  • Prezenčně 1. a 4. ročník
  • Distančně (online) 2. a 3. ročník

Následné týdny pokračujeme dle předchozího klíče nebo dle dalších oznámených změn. Autobusová linka bude jezdit v ranním čase (jeden společný autobus zajíždějící do všech obcí), oba odpolední spoje jezdí dle standardního jízdního řádu.

Společně s návratem dětí se pojí povinně nařízené antigenní testování žáků. Zatím nemáme určený typ testů, které budeme mít k dispozici. Máme přislíbeny testy buď ze slin nebo výtěrové z okraje nosu. Vizuální návod pro testování je na videu https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4.

Z vysvětlení MŠMT k povinnému testování žáků:

V případě testování žáků a zaměstnanců bylo zvoleno neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony, které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka, případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Pokud však žák test nepodstoupí, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není dán předpoklad toho, že není nemocen COVID-19.

Tito žáci budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby je v rámci svých možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud žák testování odmítne, bude se jednat de facto o omluvenou absenci.

S těmito opatření stále probíhá dezinfekce veškerých prostor školy, dotykových ploch, klik a vypínačů tekutou dezinfekcí a vzduchu UV germicidními prostředky.

Detaily opatření:

Právní stanovisko k testování a režimovým opatřením ve školách

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022
Hlavní prázdniny
01. červenec 2022 - 31. srpen 2022