Opatření k provozu školy do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala ve dnech 21. prosince 2020 a 22. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků základních škol a školních družin. Od 23. prosince do 3. ledna proběhnou vánoční prázdniny, výuka bude pokračovat od 4. ledna 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Školní jídelna v těchto dnech neposkytuje stravování pro žáky.

Detaily opatření:

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022