Organizace začátku školního roku ve škole

Setkáme se na nové adrese: Vila Melicharka, Františka Melichara 370/57, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Přivítání ve škole 1. 9. 2020

(cca. 8.00 - 8.45)

  • 1.A: Přivítání dětí a krátké seznámení, následuje schůzka rodičů a třídní učitelky.
  • 2. – 4. ročník: Přivítání žáků s třídními učitelkami.

Tento den nefunguje družina ani školní jídelna. Děti po přivítání odcházejí domů s rodiči.

Vzhledem k epidemiologické situaci budou mít do tříd přístup pouze rodiče prvňáčků. Žáci vyšších ročníků budou rodičům předáni před školou po přivítání.

Zbytek týdne 2. – 4. 9. 2020

1. ročník: Adaptační týden.

Výuka probíhá každý den o jednu vyučovací hodinu déle.
2. 9. - 2 hodiny
3. 9. – 3 hodiny
4. 9. – 4 hodiny

2. – 4. ročník: Výuka končí po 4. vyučovací hodině ve 12.15.

Stravování

Nadále budeme docházet na ZŠ Palachova. Prosíme rodiče, aby dětem zajistili čipy a registrovali se v systému elektronického objednávání obědů.
Jídelna vaří od 2. 9. 2020.

Pomůcky pro jednotlivé ročníky

Seznamy předají třídní učitelky první den školy.

Organizace školního roku 2020/2021

  • Školní rok začíná 1. září 2020.
  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
  • Jarní prázdniny (Praha - východ) proběhnou v termínu 8. 3. až 14. 3. 2021.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022