Opatření k výskytu koronaviru COVID-19

Vzhledem k současným nařízením vlády a k opatřením pro ochranu veřejného zdraví, přijímá naše škola následující opatření:

Žáci budou znovu poučení o hygienickém chování, proběhne instruktáž o mytí rukou. Prosíme o důslednou kontrolu, že budou mít žáci pod svačinu ubrousek.

Před jídlem bude probíhat kontrola mytí rukou. Úklid bude prováděn desinfekčními prostředky, zakoupeny byly bezdotykové dávkovače mýdel. Ručníky máme jednorázové, papírové, v zásobnících.
Prosíme vás o podporu v upevňování správných hygienických návyků.

Dle nařízení vlády vás dále žádáme, abyste své děti po návratu z ciziny nechali 14 dní doma. Zároveň je třeba dodržet postup pro návrat z ciziny. Viz http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Další informace: 

Kontakty na KHS (Krajskou hygienickou stanici): http://www.khsstc.cz/dokumenty/informace-o-novem-koronaviru---kontakty-5692_5692_80_1.html

Informace z MŠMT naleznete: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru?highlightWords=koronavirus

Dále informace MZCR: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

Prosíme o součinnost v současné situaci. Prosím, sledujte zdravotní stav svých dětí a postupujte dle doporučení a dle svého svědomí.

 

Děkuji za pochopení.                                                                                                         

Mgr. Monika Dragounová

ředitelka školy

 

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022