Zpráva o proběhlém zápisu do prvního ročníku 9. a 10. 4. 2019

Zápis proběhl ve dvou dnech 9. a 10. dubna v prostorách učeben školy v Brandýse nad Labem- Staré Boleslavi. K zápisu se dostavilo celkem 41 předškoláků se svými rodiči. Z tohoto počtu požádalo o odklad školní docházky 6 dětí.

Vzhledem ke zprávám o přijetí části dětí do okolních škol očekáváme, že budeme moc přijmout všechny zájemce, kteří do škol v okolí přijati nebyli. Soupis přijatých dětí bude také vyvěšen na stránkách zřizujících obcí.

Přijatí žáci zde budou uvedeni pod jejich registračním číslem.

Dokumenty k zápisu:

Prázdniny

Podzimní prázdniny
29. říjen 2019 - 30. říjen 2019
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2019 - 03. leden 2020
Pololetní prázdniny
31. leden 2020
Jarní prázdniny
02. březen 2020 - 06. březen 2020
Velikonoční prázdniny
09. duben 2020
Ředitelské volno
30. duben 2020
Ředitelské volno
29. červen 2020 - 30. červen 2020
Letní prázdniny
01. červenec 2020 - 31. srpen 2020