Zpráva o proběhlém zápisu do prvního ročníku 9. a 10. 4. 2019

Zápis proběhl ve dvou dnech 9. a 10. dubna v prostorách učeben školy v Brandýse nad Labem- Staré Boleslavi. K zápisu se dostavilo celkem 41 předškoláků se svými rodiči. Z tohoto počtu požádalo o odklad školní docházky 6 dětí.

Vzhledem ke zprávám o přijetí části dětí do okolních škol očekáváme, že budeme moc přijmout všechny zájemce, kteří do škol v okolí přijati nebyli. Soupis přijatých dětí bude také vyvěšen na stránkách zřizujících obcí.

Přijatí žáci zde budou uvedeni pod jejich registračním číslem.

Dokumenty k zápisu:

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022