Ředitelka:   +420 739 097 626

Třídní schůzky pro druhý až pátý ročník

Dobrý den.
Informace ke třídním schůzkám 28. 3. 2023

Doba konání:

  • 4 a 5. ročník od 17:00
  • 2. ročník od 17:30
  • 3. ročník od 18:00

Program:
Studijní výsledky žáků ve 3. čtvrtletí, včetně hodnocení chování
Informace o plánovaných akcích a dění ve škole, o ukončení školního roku
Informace o ředitelském volnu ve druhém pololetí.

Rozvržení začátků TS respektuje většinu žáků se sourozenci v různých ročnících. V případě potřeby je možné se domluvit na individuální konzultaci s třídním učitelem/učitelkou.

Dále upozorňuji na to, že je nutno parkovat v okolí školy tak, aby nedocházelo k blokování ulic a vjezdů do domů. Pravidelně to řeším s policií na základě množících se stížností místních obyvatel.

Děkuji za spolupráci
M. Dragounová
ředitelka školy

Prázdniny

Ředitelské volno
22. prosinec 2023
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2023 - 02. leden 2024
Pololetní prázdniny
02. únor 2024
Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024