Ředitelka:   +420 739 097 626

Doplňující informace k organizaci školní družiny v Zelenči

Ráno bude v Zelenči na zastávce čekat paní asistentka nebo paní učitelky. Odvedou děti do školy. Moc vás prosíme, vysvětlete dětem, že nesmí ze zastávky odcházet samy nebo s někým jiným.

Na autobus ve 13.30 a v 16.00 děti odvádíme na zastávku a čekáme, dokud neodjedou.

Při osobním vyzvedávání používejte zadní vchod vedle tělocvičny. Tento vchod je odpoledne odemčený v době od 13.30 do 13.45 a v době od 15.00 do 17.00 hodin.

V době vyučování lze děti vyzvednout nebo předat přes paní vrátnou v hlavní budově.

Individuální vyzvedání dětí hned po obědě - děti do šatny přivede hromadně paní asistentka ve 12.15, v úterý ve 13.10.

NEVYZVEDÁVEJTE prosím své děti v době 13.20- 13.40 hod. Budeme děti odvádět na první autobus ve 13.30. V této době nelze organizačně zajistit přivedení dítěte do šatny.

V době od 13.50 do 15.00 budeme chodit ven i mimo areál, vyzvedávání je možné pouze po předchozí dohodě.

Chodíme ven téměř za každého počasí. Dejte prosím dětem vhodné oblečení na pobyt venku na hřišti. V pátek špinavé oblečení posílám po dětech domů vyprat.

Změny odchodů a odjezdů oproti časům uvedených v zápisových lístcích sdělte SMS zprávou na telefon školní družiny nejpozději do 12.30 hodin. Vždy vám přijetí zprávy potvrdím. 

Na telefonním čísle 605 836 557 jsem k zastižení v čase od 10 do 18 hodin.

Prosím zařiďte svým dětem dětské průkazky PID nebo Lítačky na autobus (lze online nebo na počkání např.ve stanici Letňany). Velice jim tím usnadníte cestování. Popřípadě jim dávejte peníze. Cena jízdného z Přezletic 11 Kč z Podolánky a z Jenštejnu 7 Kč. V pátek některé děti neměly průkazky ani peníze! Jízdné uhradila paní vychovatelka Ponomarenko. Pan řidič děti do autobusu bez placení nevezme, při kontrole by dostal pokutu. Opakujte dětem, na které zastávce vystupují. V pátek si některé nemohly vzpomenout.

To zvládneme !!!!

S pozdravem, vychovatelka Monika Lichtenbergová

Prázdniny

Ředitelské volno
22. prosinec 2023
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2023 - 02. leden 2024
Pololetní prázdniny
02. únor 2024
Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024