Ředitelka:   +420 739 097 626

Plakát ke slavnostnímu otevření

Program

14.00 Zahájení programu

14.30 Přestřižení pásky

14.50 Požehnání škole

Doprovodný program

13.00 Cimbálová skupina Folklorika (ZUŠ Folklorika)

14.15 Vystoupení žáků čtvrté třídy

15.15 Pískomil se vrací

16.00 Doctor Dancer

17.00 Cimbálová skupina Folklorika (ZUŠ Folklorika)

Občerstvení ve školní jídelně od 14.45.
Slavnostní ochutnávkové menu připravuje šéfkuchař Václav Šmerda

Zveme vás na setkání rodičů budoucích prvňáčků školního roku 2023/2024 s vedením školy a budoucími učitelkami, které proběhne 14. června 2023 od 17.00 ve prostorách školy ve Vile Melicharka (Františka Melichara 370) v Brandýse nad Labem.

Pozvánka na setkání rodičů s vedením školy

Zápis do 1. ročníku pro děti ze spádových obcí školy se uskuteční v termínu od 11. do 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.30. Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat dvě první třídy (s kapacitou maximálně 25 dětí ve třídě). Zápis proběhne ve stávajících prostorách školy ve vile Melicharka, Františka Melichara 370, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Zápis bude organizován prezenčně nebo elektronicky online. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení, a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Předseda svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašujekonkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Svazkové školy Panská pole, základní školy.

Detaily o průběhu konkurzu a dalších požadavcích jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Podkategorie

Prázdniny

Ředitelské volno
29. září 2023
Podzimní prázdniny
26. říjen 2023 - 27. říjen 2023
Ředitelské volno
22. prosinec 2023
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2023 - 02. leden 2024
Pololetní prázdniny
02. únor 2024
Jarní prázdniny
19. únor 2024 - 25. únor 2024
Velikonoční prázdniny
28. březen 2024
Letní prázdniny
29. červen 2024 - 01. září 2024