V týdnu od 25. 1. na základě rozhodnutí vlády ČR (a v návaznosti na prodloužení nouzového stavu) pokračuje výuka dle pravidel platných již od 27. prosince. Prezenční výuka je možná pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka bude pro žáky 3. a 4. ročníku stále probíhá distančně.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více v přehledu na jednotném portálu o vzdělávání MŠMT. 

O případném pokračování a úpravě opatření v provozu škol po 1. únoru 2021 rozhodne vláda 27. ledna 2021.

Na základě rozhodnutí vlády pokračuje výuka v období od 11. 1. do 22. 1. 2021 dle pravidel platných již od 27. prosince. Prezenční výuka je možná pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka bude pro žáky 3. a 4. ročníku stále probíhá distančně.

Dle sdělení MŠMT ze dne 23. 12. je od 4. 1. 2021 povolena prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka bude pro žáky 3. a 4. ročníku opět probíhat distančně. Toto nařízení je platné od 4. 1. do 10. 1. 2021. Následné informace budu předávat aktuálně, dle vývoje situace.

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala ve dnech 21. prosince 2020 a 22. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků základních škol a školních družin. Od 23. prosince do 3. ledna proběhnou vánoční prázdniny, výuka bude pokračovat od 4. ledna 2021.

Od 30. listopadu je plně obnovena prezenční výuka ve škole pro všechny ročníky.

Autobusy budou od 30. 11. opět jezdit dle původního jízdního řádu oba dva. Obědy a stravování pokračuje i nadále v jídelně ZŠ Palachova i proto, aby děti mohly trávit více času venku; nezapomeňte prosím dětem přihlásit obědy.

Vzhledem k platným opatřením vězměte prosím na vědomí, že pro veškerý pobyt ve škole během výuky i při pobytu ve školní družině i nadále platí povinnost mít na sobě roušku. Zajistěte, aby měly děti roušku na sobě a zároveň byly vybaveny dvěma až třemi náhradními na výměnu.

Ve škole budeme intenzivně větrat a průměrná teplota ve třídách se může pohybovat kolem 20 °C, proto prosím dbejte na dostatečné oblečení ve více vrstvách pro děti.

Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

Podkategorie

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2021 - 31. srpen 2021
Začátek školního roku 2021/2022
01. září 2021
Podzimní prázdniny
27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Vánoční prázdniny
23. prosinec 2021 - 02. leden 2022
Pololetní prázdniny
04. únor 2022
Jarní prázdniny
07. únor 2022 - 13. únor 2022
Velikonoční prázdniny
14. duben 2022