Blíží se nám začátek školního roku a jistě máte otázky, jak bude první týden vypadat.

Sejdeme se 2.9. 2019 v 8:00 ve třídách. Přivítání s dětmi počítejte na cca 45 minut, pak bude následovat krátká schůzka s rodiči prvňáčků. Tento den nefunguje ani družina, ani školní jídelna. Od 3.9. již pojedou druháci i třeťáci podle rozvrhu, prvňáčci se budou učit 2 hodiny. Poté přejdou do družiny. I školní jídelna již vaří. Připomínám, že na obědy budeme chodit na ZŠ Palachova. Školní družina již od 3.9. bude fungovat do 17 hodin.

Na zahajovaci den si děti nemusí brát školní tašky. Prvňáčci ovšem mohou, asi si je rádi navzájem ukážou. Rodičům doporučujeme v týdnu před začátkem školního roku dojít do jídelny ZŠ Palachova a zařídit si čip a účet pro online objednávky. V pondělí 2.9. tam bude fronta. Více informací od 27.9. na stránkách školy.

Přejeme hezký zbytek prázdnin.

Monika Dragounová

Zápis proběhl ve dvou dnech 9. a 10. dubna v prostorách učeben školy v Brandýse nad Labem- Staré Boleslavi. K zápisu se dostavilo celkem 41 předškoláků se svými rodiči. Z tohoto počtu požádalo o odklad školní docházky 6 dětí.

Vzhledem ke zprávám o přijetí části dětí do okolních škol očekáváme, že budeme moc přijmout všechny zájemce, kteří do škol v okolí přijati nebyli. Soupis přijatých dětí bude také vyvěšen na stránkách zřizujících obcí.

Přijatí žáci zde budou uvedeni pod jejich registračním číslem.

Podkategorie

Prázdniny

Velikonoční prázdniny
09. duben 2020
Ředitelské volno
30. duben 2020
Ředitelské volno
29. červen 2020 - 30. červen 2020
Letní prázdniny
01. červenec 2020 - 31. srpen 2020