Vážení a milí rodiče a prarodiče žáků Svazkové školy Panská pole.
Milé paní učitelky.
Naše společné, milé děti.

Pravdou je, že text tohoto dopisu zvažuji opravdu dlouhou dobu.

Doba 8 dní ovšem stále nestačí k pochopení toho, co je nyní tím nejhorším tématem, které jsem nikdy jmenovat nechtěla. A nikdo z nás.

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v termínu od 26. – 27. 4. 2022 pro děti ze spádových obcí školy, dle kritérií v příloze.

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat jednu první třídu. Maximálně budeme přijímat 25 dětí.

Zápis bude organizován podle aktuálních hygienicko-epidemiologických opatření. Pro podání žádosti se držte těchto pokynů.

Rezervovat termín a čas zápisu si můžete online na https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=18165&seg=1011.

Zároveň 15.3. od 17.00 pořádáme schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků v prostorách školy v Brandýse nad Labem.

V současné době máme ve škole 70 % žáků a 80 % pedagogického sboru. Z tohoto důvodu a také z důvodu nadcházejících jarních prázdnin jsem zvolila variantu distanční výuky pro dny 1., 2. a 3. února.

V pondělí 31. 1. bychom žáky ve škole otestovali, rozdali vysvědčení a pro vás by vznikla možnost, ohlídat si případnou zdravotní situaci před odjezdem na hory.

Výuka by probíhala online dle domluvy s vyučujícím.

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že v pondělí a v úterý budou v karanténě poloviny třech tříd, včetně učitelů a paní asistentky, vyhlašuji dle svých pravomocí na 24. a 25. ledna 2022 ředitelské volno. Nebude probíhat ani výuka online.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu vašeho dítěte, dojděte s ním na test během neděle, abychom od středy mohli zahájit plnohodnotnou výuku. Je to bohužel jediné možné řešení.

Třídní schůzky proběhnou podle možností třídních učitelů většinou v online podobě. To vám sdělí váš třídní vyučující.

Monika Dragounová
ředitelka školy

20. 1. 2022 byly otevřeny obálky s hlasovacími lístky. Po sečtení všech odevzdaných hlasů je pořadí následující:

  1. Tomáš Černý 25 hlasů
  2. Irena Osvaldová 15 hlasů
  3. Mgr. Soňa Juráková 11 hlasů

Všem, kteří jste se hlasování zúčastnili, děkujeme.

Vážení rodiče.

Oslovuji vás v současné, poměrně složité situaci.

Dovoluji si vás požádat o součinnost při řešení docházky dětí do školy. Všichni nyní víme, že dětí ve škole výrazně ubylo pro zdravotní potíže, či karanténní opatření. Dnes bylo ve škole 29 žáků z počtu 105. V tuto chvíli je jasné, že se šíří nákaza nemocí Covid-19 i mezi žáky velmi rychle. Není třída, kde by nemoc nebyla, či v současné době někdo nečekal na výsledky PCR testu. Denně zapisuji nové případy do systému, ale zdá se, že přeci jen chvíli trvá, než tam vše vyhodnotí.

Dle zprávy Hygieny Středočeského kraje musím upozornit rodiče, že pokud je doma nemocný Covidem a členové rodiny nejsou očkováni, musí zůstat všichni v karanténě doma. V rozhovoru, který jsem s hygienou vedla, mi bylo zdůrazněno, že musím takové případy, kdy se nedodrží karanténní opatření, hlásit, jako vědomé šíření infekční choroby. Po karanténě musí být dítě 2 dny bez příznaků respiračního onemocnění.

Zároveň zatím stále nechceme přerušovat výuku. Proto vás prosím, neposílejte do školy děti s nachlazením, kašlem, či rýmou. Ve chvíli, kdy onemocní učitelky, budu nucena výuku přerušit v rámci svých pravomocí a vyhlásit ředitelské volno. Zatím jsme zvládli vše odsuplovat, ale pokud by nemocných pedagogů bylo více, nepůjde to.

Prosím také o podporu v testování. Antigenní testy neodhalí nákazu na 100%. Pokud není dítě v pořádku, máte nárok na 5 PCR testů za měsíc hrazených pojišťovnou. Dojděte s ním, pomůžete tím i nám.

Věřím, že je to jen poslední vrtoch této choroby a bude lépe. Děkuji vám za pochopení a vaši pomoc. Vážím si toho. Vážíme si toho.

Monika Dragounová

ředitelka školy

Od 17. 1. 2022 budeme testovat jednou týdně - v pondělí. Pokud nebude žák v pondělí ve škole, bude testován první den pobytu ve škole a dále v pravidelném termínu. Testování probíhá se zakrytými ústy, za dodržení všech opatření.

Každý žák dostane 14. 1. 2022 domů hlasovací lístek v neoznačené obálce pro volbu zástupců rodičů do školní rady školské rady pro období 01/2022 až 01/2025.

Prosíme o označení jednoho kandidáta. Pokud by na lístku bylo označeno kandidátů více, bude neplatný.

Anonymní hlasovací lístky budou vybírány do volební schránky od pondělí 17. 1. do čtvrtka 20.1., kdy bude odpoledne schránka otevřena za přítomnosti pedagogického sboru a zástupce z řad kandidátů do školské rady. Výsledky budou zveřejněny nejpozději v pátek 21. 1. 2022 na stránkách školy.

Kandidáti přihlášení do volby:

  • Tomáš Černý (5.A, 3.A)
  • Soňa Juráková (4.A, 2.A)
  • Irena Osvaldová (4.A, 2.A)

Podkategorie

Stavba školy

Od slavnostního poklepání základního kamene školy proběhly tři měsíce a začínají být vidět první výsledky.

 

Číst dál...

Prázdniny

Hlavní prázdniny
01. červenec 2022 - 31. srpen 2022
Začátek školního roku 2022/2023
01. září 2022